BRAZIL

“país da América do Sul
lá se puxa pouco a descarga”